location
 تهران ، خیابان شریعتی خیابان یخچال ، بعد از دانشكده داروسازى
location
تلفن تماس 021-22621553
location
ساعت کار از 8 صبح تا 8 شب

مرتب کردن دندان ها
25 ژانویه2017
مرتب کردن دندان

مرتب کردن و ردیف کردن دندان

بسیاری از مردم  دندان‌هایی نامرتب دارند. در برخی موارد، دندان‌های صاف و مرتب با افزایش سن نامرتب و کج می‌شوند زیرا ساختار دهان تغییر کرده یا […]
insat