جراحی زیبایی لثه با لیزر: مزایا و هزینه

حتی اگر فردی دندان‌هایی مرتب، سالم و صاف داشته باشد، ممکن است زیبایی لبخند در اثر نامتناسب بودن خط لثه یا پایین بودن بیش از حد آن در زیر خط لب، کاهش پیدا کند. دندانپزشکان به وضعیتی که لثه‌ها بیش از حد پایین پایین باشند، لبخند لثه‌ای می‌گویند. در این شرایط دندان‌ها کوچک به نظر می‌رسند و موجب می‌شود که فرد از ظاهر لبخند خود خجالت بکشد. در حالت مطلوب ظاهر لثه‌ها باید بصورت متناسب و هموار باشد و به عنوان قابی برای تکمیل کردن خنده‌ی شخص عمل کند