لومینیرز دندان: گذاشتن روکش لومینیرز تنها در دو جلسه

لومینیرها پوسته‌هایی بسیار نازک هستند که مانند روش‌های سنتی استفاده از ونیر نیاز به از بین بردن بخشی از ساختار طبیعی دندان ندارند، و به سطح دندان‌های موجود متصل می‌شوند. لومینیرها یک راه حل زیبایی دائمی و بدون درد برای دندان‌های بد شکل، تغییر رنگ داده، شکسته یا رنگ‌آمیزی شده هستند. مانند ونیرها، لومینیرها با اتصال به سطح دندان برای پوشش آن، مناطق مشکل دار را پنهان می‌کنند.

لومینرها معمولاً از پرسلن ساخته می‌شوند و فقط در دو یا سه مراجعه به مطب دندانپزشکی، شما می‌توانید روش