ترمیم دندان با مواد همرنگ: مزایا و هزینه

در گذشته پر کردن و ترمیم دندان‌ها با استفاده از ترکیبات فلزی (یا آمالگام) انجام می‌شد. اما امروزه روش ترمیم دندان‌ها با استفاده از مواد همرنگ با ظاهری طبیعی‌ و بدون فلز در حال گسترش است. امروزه دندانپزشکان از مواد همرنگ دندان (کامپوزیت رزینی و پرسلینی یا سرامیکی) استفاده می‌کنند، این مواد سالم‌تر بوده و نتایج آن قابل پیش‌بینی می‌باشد. مواد همرنگ دندان دارای ظاهر و عملکرد دندان‌های طبیعی هستند که برای ترمیم نامحسوس دندان و محافظت از دندان‌های آسیب‌دیده استفاده می‌شوند و یا برای پر کردن دندان‌ها